Odkaz ako rozhodujúci a dôležitý signál pre vyhľadávače

Pri relevantných webových stránkach je ukotvený text stále dôležitý signál pre vyhľadávače.  Od marca 2014 sa vyhľadávače pozerajú viac, aj na iné rozhodujúce signály:

signaly kvalitnych odkazov

Umiestnenie odkazu na stránke – umiestnenie odkazov na hlavnej časti obsahu stránky je lepšie, ako umiestnenie v bloku odkazov v spodnej, skrytej časti stránky. Lepšie umiestnenie odkazov na stránkach patria tiež k faktorom hodnotenie.

Tematický text v okolí odkazu – pozitívny signál môžu vyhľadávače hodnotiť aj súvisiaci obsah textu na stránke, ktorý je tematický podobný vášmu odkazu s ukotveným textom a obsahom vašej web stránky.

Odkazy v okolí –  pokiaľ sú vedľa vášho odkazu umiestnené odkazy na kasínové a adult stránky, nie je to dobrý signál pre vyhľadávače.

Odkazová stránka s externými odkazmiweb, blog, magazín odkazujúci na vašu stránku a napredujúci z odkazov tretích strán, pre vašu stránku bude odkaz kvalitnejší.

Celkový kontext a relevantnosť odkazujúceho webu, blogu a magazínu je tiež podstatný signál v hodnotení vyhľadávačov.

2 Responses to Odkaz ako rozhodujúci a dôležitý signál pre vyhľadávače