Najdôležitejšie algoritmy Google 2017

10. január 2017 spustenie trestov od Google pre rušivé reklamy a vyskakovacie okná, ktoré znehodnocujú užívanie mobilných telefónov. Google bude penalizovať a znižovať hodnotenie webstránkam, ktoré porušujú:

– vyskakovacie okno prekrýva hlavný obsah webu, hneď ako užívateľ prichádza na stránku alebo počas prechádzania stránky

–  zobrazenie rušivej reklamy, ktorú musí užívateľ odmietnuť pred vstupom do hlavného obsahu webu

– všetky druhy rušivých reklám počas prezerania web stránky.

17.októbra 2017 spustenie prehliadača Chrome 62, kde poukazuje návštevníkom stránky s nezabezpečenými formulármi. Dôležitý krok Google na presadzovanie stránok HTTPS a možný vplyv na návštevnosť stránok.

30. november 2017 zvýšil sa limit meta popisu až na 300 znakov zo 155 znakov pri dĺžke úryvkov vo výsledkoch vyhľadávania. Google si dlhšie popisy bude pravdepodobne vyberať z obsahu web stránok.

Zdroje: moz.com , searchengineland.com