Budovanie kvalitných spätných odkazov

Aké kvalitné spätné odkazy majú najradšej vyhľadávače a kde umiestniť odkazy? Čo ovplyvňuje hodnotu spätného odkazu?

Najlepšie odkazy vytvárajte kvalitným obsahom, emotívnou reakciou, zábavným obrázkom a pod. Návštevníci a zákazníci radi odkazujú na skvelé a zábavne obsahy. Najčastejšie vyhľadávače posudzujú odkazy podľa relevantnosti, autority, dôvere a úlohy ukotveného textu. Samozrejme sú aj iné faktory, ktoré zvážia pri hodnotení kvality odkazu vyhľadávačmi.

Nezávislosť zdroja odkazu – odkazy získane zo skutočného nezávislého zdroja, webových stránok tretích strán majú väčšiu váhu pre vyhľadávače ako odkazy z vlastných webových stránok (rovnaký vlastník, server, IP adresa).

Rôznorodosť domén na odkazy – pre získavanie a budovanie spätných odkazov používajte veľa rôznych domén web stránok tretích strán. Vždy musíte hľadať iba kvalitné hodnotené domény, weby, blogy a pod.

kvalitne odkazy

Rozmanitosť získavania odkazov – významným faktorom je aj rôznorodosť budovania odkazov.  Nebudujte všetky spätné odkazy napr. iba z blogov, využívajte zdrojovú rozmanitosť v porovnaní s vašou konkurenciou. Rýchlo zabudnite na odkazy z nekvalitných linkových fariem ( trojstranné a viac prepojenia odkazov s nízkou, nekvalitnou hodnotou).

Časový úsek získavania odkazov – vyhľadávače spracovávajú rýchlosť pridávania odkazov, pridanie prvého odkazu, zmiznutie odkazu, dĺžka fungovania odkazu a pod.  Pravidelné a dlhodobé pridávanie kvalitných odkazov je výborný signál pre vyhľadávače, kupovanie napr. tisíc odkazov je veľmi zlý ukazovateľ pre vyhľadávače.

Vyhľadávače majú veľa hodnotení a metrík na vyhodnotenie získaných spätných odkazov. Dôležité je porozumieť, ako vyhľadávače vyhodnocujú kvalitu odkazu. Získam a vypracujem Vám kvalitné spätné odkazy podľa vašej predstavy a tematiky firmy.