Časové faktory pridávania odkazov

Vyhľadávače spracovávajú a vyhodnocujú dôkladne údaje, kedy prišiel nový odkaz alebo zanikol odkaz.

casove faktory pridavania odkazov

Rýchlosť pridávania odkazovrýchlosť pridávania a získavania kvalitných spätných odkazov je významný signál. Veľmi rýchle pridávanie odkazov – kupovanie odkazov v tisícoch  je zlý faktor pre Vás a vyhľadávače. Naopak pridávanie odkazov v kvalitnom magazíne, webe, blogu v desiatkach je dobré riešenie.

Pridanie prvého odkazuzaujímavý signál pre vyhľadávače, ohľadom zvažovania výskytu ostatných odkazov.

Skončenie odkazu – rýchlemu odstráneniu odkazu môžete prispieť pri výrazných zmenách na vašej webovej stránke, ktoré môžu byť pre vyhľadávače viditeľné ako negatívny signál.  Odstránenie nekvalitného a netematického odkazu z magazína, blogu, webu je tiež zlý faktor pre vašu web stránku.

Čas fungovania odkazuodkaz sa môže počítať lepšie alebo horšie pre vyhľadávače podľa závislosti na dôvere, autorite stránky a iných faktoroch.

Získavajte a budujte 10 až 15 kvalitných odkazov mesačne z kvalitných magazínov, blogov, webov, sociálnych sieti dlhodobo pre lepšie výsledky firmy a web stránky.