Aké zmeny na web stránkach ovplyvnia optimalizáciu pre vyhľadávače?

Musíte sledovať všetky zmeny na webových stránkach, ktoré vytvoríte v procese zmeny SEO. Môžem poukázať na niektoré príklady, ktoré ovplyvnia vaše poradie vo vyhľadávačoch:

Pridávanie obsahových funkcií, možnosti na weboch. Napríklad nový blog alebo nový systém kategorizácií eshopu, blogu.

Zmena domény webu. Zmena má veľký vplyv, nezabúdajte zaznamenať čas prechodu na novú doménu.

Úprava štruktúry adresy URL. Zmena štruktúry URL webu ovplyvní vaše poradie vo vyhľadávači.

Inštalácia novej CMS. Pokiaľ musíte zmeniť CMS, skontrolujte či ste vykonali dôkladnú analýzu nedostatkov SEO v starej CMS.

Vytváranie nových odkazov na iné stránky, partnerských webov.

Zmeny systémovej navigácie, menu. Napríklad nové systémy odkazov, pohybové odkazy na stránke.

Aktualizácia súborov Sitemap, používanie značkových schém, používanie kanonických značiek.

Všetky zmeny musíte analyzovať a vyhodnocovať pre zmeny SEO.